5 év garancia feltételek

A Zehnder öt év jótállást vállal a Magyarországon beszerelt teljes szellőztető rendszerre abban az esetben, ha teljesülnek az alábbi feltételek:

 5 év garancia Zehnder elemek  A rendszer összes eleme Zehnder gyártmány, és minden elemét Magyarországon vásárolták.
 5 év garancia Zehnder terv   A rendszer rendelkezik a Zehner által jóváhagyott tervvel.
 5 év garancia Zehnder szerelés  A rendszert a Zehnder előírásainak megfelelően kivitelezték
5 év garancia Zehnder beüzemelés A rendszer rendelkezik beüzemelési jegyzőkönyvvel.
5 év garancia Zehnder karbantartás A rendszert az előírásoknak megfelelően karbantartják.


Rövid leírás

Jogviszony

A kiterjesztett garanciaidőt a gyártó szolgáltatja, nem az eladó. A jogviszony a gyártó és a felhasználó között jön létre, a felhasználó jelentkezésének (regisztrációjának) írásos elfogadásával. Az öt év garanciaidő tehát nem automatikus szolgáltatás!

Rendszerelemek

A magyarországi vásárlást bemutató számlát a regisztráció során el kell juttatni a Zehnder számára. A beépítést a beüzemelést végző szakember ellenőrzi.

Jóváhagyott terv

A rendszer kiviteli tervét, vagy a Comfoplan programban készített kalkulációját el kell juttatni a Zehnder számára a kivitelezés megkezdése előtt. A Zehnder a tervet jóváhagyja, illetve véleményezi.

Beüzemelés

A beüzemelés a Zehnder által megbízott szakember végzi el, listájuk itt található: beüzemelők
A beüzemlésről jegyzőkönyv készül, amit a Zehnder számára kell eljuttatni. A gép vásárlását az építkezés legvégső szakaszára érdemes időzíteni. A szellőzőgép nem használható az épület nedvességtartalmának csökkentésére az építkezés időszakában. A gépet a beüzemelő szakember indíthatja el legelső alkalommal.

Regisztráció

Az előző pontokban említett dokumentumokkal a rendszert a Zehnder nyilvántartásba veszi. Erről írásos értesítést küld a vásárló számára, egyúttal kiadja a szervízkönyvet is. A regisztráció itt végezhető el: regisztráció

Karbantartás

A rendszert az előírt módon ellenőrizni kell, ennek módja a rendszeres szűrőcsere és a 24 hónaponkénti ellenőrzés, tisztítás. Ezek elmaradásával a jótállás elveszik. Egyes forgalmazók nagy kedvezménnyel kínálnak csereszűrőket nagyobb kiszerelésben, érdemes ennek beszerzését megfontolni. Az ellenőrzéseket és a szűrőcseréket a szervízfüzetben kell vezetni. A szervízfüzet elvesztése, megrongálása a jótállás elveszítésével jár.

Részletes leírás

1. A Zehnder Group Deutschland GmbH (a továbbiakban: Garanciavállaló) Magyarországon is szavatolja a vásárlónak / üzemeltetőnek (a továbbiakban: fogyasztó), hogy a komfort szellőztetésre szolgáló központi szellőztető rendszer meghibásodása ingyenesen kijavítja, ha a hiba oka bizonyíthatóan az anyag- és gyártási hibára vezethető vissza.
2. A jótállási idő 60 hónap. A jótállás a Zehnder szellőztető rendszer üzembe helyezésének napjától kezdődik. Az üzembe helyezés és a központi gép birtokbavétele között nem telhet el hat hónapnál több.
3. A garanciaigény követelményei: A Zehnder rendszer:
- a rendszer a gyártó irányelveinek megfelelően tervezett, a tervet a Zehnder írásban jóváhagyta
- kizárólag Magyarországon megvásárolt Zehnder komponensekből áll, beleértve a későbbi telepített alkatrészeket is
- az alkatrészek a Zehnder szerelési és üzemeltetési utasításainak megfelelően kerültek beépítésre
-  rendelkezik üzembehelyezési jegyzőkönnyvel, amelyet a Zehnder által jóváhagyott szakember hitelesített
- rendszeres szűrőcserének és karbantartásnak volt alávetve a Zehnder szellőztetőrendszerekre vonatkozó karbantartási tervének megfelelően, az erre vonatkozó igazolásokat a szervízfüzetben találjuk
4. Az 5 éves garancia megszerzéséhez az alábbi dokumentumokat és bizonyítékokat kell szolgáltatni:
- a fogyasztó nevére kiállított számlát a termékek beszerzéséről
- beüzemelési jegyzőkönyvet, amely tartalmazza a beszabályozási jelentést, és az igazolást a termékek szakszerű beépítéséről is
- a Zehnder írásos vissszaigazolását a terv jóváhagyásáról
- hiánytalanul kitöltött regisztrációs űrlap (kérelem) 
- a Zehnder írásos visszaigazolása a rendszer nyilvántartásba vételéről
- Szervízfüzet (a szervízfüzet elvesztése, megrongálása garanciavesztéssel jár)
5. A garancia nem vonatkozik a következőkre:
- A természetes kopásnak kitett alkatrészek (például szűrők), amelyeket a fogyasztónak kell rendszeresen cserélni.
- Nem megfelelő beszerelés, használat vagy külső hatások által okozott károk (pl. fagy, nem megfelelő tárolás, külső erőhatás, tisztítás és karbantartás hiánya, vis maior)

6. A kezes által garanciaként elismert hibák kijavítását úgy kell végrehajtani, hogy a garanciavállaló a megválasztása után ingyenesen javítsa meg a hibás alkatrészeket, vagy helytelen alkatrészekkel helyettesítse azokat. A beépített új alkatrészek a kezes tulajdonává válnak. A garancia a helyszíni helyzet felülvizsgálatának függvénye. A jótállási szolgáltatások nem hosszabbítják meg vagy nem újítják meg a Zehnder alkatrészekre vonatkozó jótállási időt.
7. A garancia nem vonatkozik azokra az igényekre, amelyek túlmutatnak az ingyenes hibaelhárításon. (pl. kártérítési igények)
8. A jótállási igényt a garanciavállalónak a regisztrációs űrlap beérkezésének napjától számított három hónapon belül kell megadnia
9. Ez a garancia független a Zehnder szellőztető rendszer eladójával szemben fennálló törvényes jótállási igényektől ,és más, az eladó és a fogyasztó között kötött a szerződésből eredő igényektől.
10. A garancia a garanciavállalónak független és önkéntes szolgálata, amely nem érinti az eladó és a vevő közötti minőségi megállapodásokat. Ezenkívül a Zehnder Group Deutschland GmbH általános értékesítési és szállítási feltételeit kell alkalmazni, amelyeket a zehnder.hu oldalon lehet megtekinteni.